Projekty
przyjaznyzabrzeg.pl
„Taroki Pokoleń” to nazwa projektu zrealizowanego przez Zarząd Stowarzyszenia „Przyjazny Zabrzeg”, w całości wpisującego się w założenia projektu grantowego w zakresie organizowania wydarzeń aktywizujących młodzież w działania międzypokoleniowe.

„Aktywni międzypokoleniowi” - to organizacja trzynastu wydarzeń aktywizujących młodzież w działania międzypokoleniowe, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Bielska”. To właśnie w jego ramach organizowane były warsztaty gry w taroki z udziałem młodzieży i dorosłych oraz międzypokoleniowy turniej finałowy. Warsztaty zostały zorganizowane w Zabrzegu, Kozach i Hecznarowicach.

W ramach działań promocyjnych niniejszego projektu, opracowano broszurę "Taroki Pokoleń". Broszura ta będąca materiałem dydaktycznym, pozwoliła uczestnikom warsztatów i turnieju finałowego zapoznać się z tematyką niniejszego projektu, najstarszą i współczesną historią kart i gry w taroki, regulaminów oraz punktacji. Broszura została rozdana uczestnikom tego projektu w trakcie warsztatów.

Turniej finałowy odbył się w dniu 27 października w Zabrzegu.

Projekt "Taroki Pokoleń" realizowany został głównie w oparciu o czynne zaangażowanie lokalnej społeczności Zabrzega - członków Stowarzyszenia Przyjazny Zabrzeg oraz entuzjastów taroków w Kozach i Hecznarowicach. W warsztatach i turnieju finałowym wzięło udział około 200 uczestników - głównie młodzież oraz osoby dorosłe.

Całość Projektu „Taroki pokoleń” została sfinansowana ze środków unijnych w ramach : „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”