Projekty
przyjaznyzabrzeg.pl
Projekt – „Organizacja warsztatów nauki gry oraz zakup instrumentów dla ogniska muzycznego działającego przy Stowarzyszeniu „Przyjazny Zabrzeg” im. ks. J. Londzina w Zabrzegu jako działania służące kultywowaniu miejscowych tradycji, której celem jest: umożliwienie mieszkańcom miejscowości Zabrzeg zdobycia umiejętności gry na instrumentach muzycznych poprzez organizację warsztatów w ramach działalności ogniska muzycznego co pozwoli na zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców i podniesienie jakości życia oraz przyczyni się do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego.”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013Zakończono realizację projekty. Projekt został rozliczony.